Special Get 20% Discount Get for New Account Register Now

О НАМА

О канцеларији

Канцеларија за младе као Организациона јединица Установе за спорт СЦ 'АДА' у Ћуприји, ради на обезбеђивању услова за активно укључивање младих у живот и рад друштвене заједнице као и побољшања квалитета живота младих.

Канцеларија за младе покреће и спроводи активности из Локалног акционог плана, као и активности које имају за циљ побољшање положаја младих у друштву, доприноси активном учешћу младих у процесу доношења одлука, као и сарадња са свим секторима и институцијама Општине Ћуприја. Њена улога је да обезбеди младима окружење у коме могу да спроводе читав низ својих активности ради стварања амбијента подршке у сваком облику.

О активностима канцеларије

Канцеларија за младе Ћуприја свој рад заснива на локалним плановима за унапређење положаја и потреба младих који живе или се школују на територји општине Ћуприја. Свој фокус наша канцеларија темељи на резултатима различитих истраживања у којима учествују млади са целокупне територије општине Ћуприја.

Фокус се ставља на организацију активности који ће допринети унапређењу знања и вештина младих у области културе, науке, уметности, спорта, као и волонтирања.